Egen buss
Hotel
Tallinn
Riga
Vilnius
Aktiviteter
  Guidning
Studiebesök
Restauranger
Spa
Att ta sig runt
Kul & Kuriosa
 
   
 
 

Avbeställningsförsäkring

   

Avbeställningsskydd

Med Europeiskas Avbeställningsförsäkring kan du skydda dig mot att oförutsedda händelser inträffar som gör att du måste avbeställa eller avboka din resa/arrangemang.

Avbeställningsförsäkringen gäller såväl vid sjukdom och olycksfall som att den skyddar dig om du på grund av en plötslig eller oförutsedd händelse inte kan delta på resan eller arrangemanget som du köpt eller beställt.

Du kan även försäkra dig mot avbeställningskostnader för konserter, camping, fotbollsmatcher, semesterstugor och andra arrangemang - bara det anges på försäkringsbeviset. Det viktiga är att resan eller arrangemanget erbjuds allmänheten och har ett pris enligt en fastställd prislista.

Teckna försäkring

För mer information och för att teckna försäkringen kontakta oss.
Obs, försäkringen tecknas och betalas inom två dagar från det att anmälningsavgiften/depositionen för resan eller arrangemanget ska betalas.
Men om resan/arrangemanget i sin helhet ska betalas omedelbart ska även försäkringen betalas omedelbart för att vara gällande.

Premie = 6% av försäkringsbeloppet

Ex försäkringsbelopp Premie Självrisk
5 500 kr 330 kr 0 kr
19 600 kr 1 176 kr 0 kr